نگاهی به آثار هوشنگ پزشک‌نیا در دفتر انتشارات «شرکت نفت ایران و انگلیس» در آبادان


برگرفته از: نفت در آیینه هنرهای تجسمی معاصر ایران تا پیش از انقلاب ۵۷
نویسنده: فَرانَک عبدی / میدان

هوشنگ پزشک‌نیا، اواخر دهه 1320 آبادان

شاید از هوشنگ پزشک‌نیا به عنوان تنها نقاش ایرانی بتوان نام برد که در آن دوران بیشتر آثارش حول مسئله نفت و کارگران نفت است. بومیان و زحمتکشان تصویر شده توسط او نیز به نوعی با همین مسأله در ارتباط‌اند، انسان‌هایی که در نبرد با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای مدرن و نفتی دست خالی‌اند

او در سال ۱۳۲۱ به استانبول رفت و در هنرکدهٔ استانبول زیر نظر پروفسور لئوپولد لوی ‏تحصیلات خود را در رشته نقاشی آغاز کرد. پزشک‌نیا در سال ۱۳۲۵ به ایران بازگشت. به آبادان رفت و به استخدام شرکت نفت درآمد و در همین دوران با ابراهیم گلستان که او نیز کارمند شرکت نفت بود، رابطه دوستانه‌ای پیدا کرد.پزشک‌نیا در نهایت سال ۱۳۳۷ پس از استعفا از شرکت نفت به تهران نقل مکان کرد

نوۀ او، سحر خلخالیان، سال ۱۳۹۵ کتابی با عنوان «سایه پدربزرگم» منتشر کرده است که بسیاری از نقاشی‌های کمتر دیده شده از هوشنگ پزشک‌نیا را نیز در بر دارد

از چپ: هوشنگ پزشک‌نیا، ثریا دفتری(همسرش) و ابراهیم گلستان – آبادان

ابراهیم گلستان در خاطراتش از همکاری با او در شرکت نفت چنین یاد می‌کند : یک بار هم شرکت دستور داده بود که در رستوران‌هایش باید تمام پیشخدمت‌ها یک شال سرخ ببندند و پابرهنه بگردند. پیشخدمت‌ها که می‌گفتند اشکال در شال قرمز و پای برهنه و این ته‌مانده رسم یادبود مستعمراتی نیست، در حقوق ناچیز است، دستور را به جای بهانه گرفتند و اعتصاب راه افتاد. ناچار شرکت آن روز رستوران را سلف سرویس کرد. وقت نهار هوشنگ، انگار یک تصادف ساده است، یک سکندری برداشت، خود را به میز خوراک‌ها زد که ظرفها برگشت و غذاها ریخت. * او معصومانه رو به سرپرست انگلیسی آنجا کرد و گفت آی‌ام وری ساری

از چپ: نجف دریابندری و هوشنگ پزشک‌نیا در آبادان

چنانچه اشاره شد در واقع برای اولین بار شاید هوشنگ پزشک‌نیا باشد که در کنار آثاری از دهقانان و زندگی دهقانی به واسطه حضور در شهری نفتی و مدرن آبادان پای کارگران صنعتی را به نقاشی فیگوراتیو آن دوران باز کرد. در نقاشی کارگران صنعت نفت با فیگورهایی بسیار ساده و یک‌شکل روبه‌رو می‌شویم؛ شاید برای اشاره به از خود از بیگانگی

نفت در آیینه هنرهای تجسمی معاصر ایران تا پیش از انقلاب ۵۷
نویسنده: فَرانَک عبدی / منبع: وبسایت میدان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close