کتاب آبادان؛ آخرین آمار اماکن فرهنگی و هنری آبادان پیش از جنگ تحمیلی


کتاب آبادان شامل آخرین سرشماری آمار و اطلاعات اماکن فرهنگی و هنری شهر آبادان قبل از جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ است که توسط تیم تحقیق وزارت فرهنگ آن زمان گرداوری و چند سال بعد منتشر شد. این کتاب گنجینه ارزشمندی برای دوستداران آبادان و پژوهشگران حوزه فرهنگ و تاریخ این شهرستان به شمار می رود.

@abadanname منبع: آبادان نامه

1 thought on “کتاب آبادان؛ آخرین آمار اماکن فرهنگی و هنری آبادان پیش از جنگ تحمیلی

  1. کار فرهنگی بسیار خوبی است.موفق باشید

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close